Niniejsza strona internetowa jest częścią oferty internetowej Wirtschaftsförderung Land Brandenburg GmbH (WFBB) i Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH (WFS).

Ta strona stanowi ofertę spółki

 

Wirtschaftsförderung Land Brandenburg GmbH (WFBB)

reprezentowanej przez dyrektorów zarządzających

Dr Steffen Kammradt (Sprecher) und Sebastian Saule
Babelsberger Straße 21
14473 Potsdam
Tel: +49 331 - 73061-0
Faks: +49 331 - 73061-109
E-mail: info@wfbb.de

Rejestr handlowy: Sąd Rejonowy Poczdam
Numer rejestru: HRB 4611
VAT-UE: DE 197568899

We współpracy z:

Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH (WFS)

reprezentowanej przez dyrektorów zarządzających

Thomas Horn
Bertolt-Brecht-Allee 22
01309 Dresden
Tel: +49 351 - 2138-0
Faks: +49 351 - 2138-399
E-mail: info@wfs.saxony.de

Rejestr handlowy: Sąd Rejonowy Dresden
Numer rejestru: HRB Nr. 2931
VAT-UE: DE 140133619

Pozostałe informacje

Uwaga

Informujemy, że każde nawiązanie kontaktu z pracownikami i dyrektorami zarządzającymi WFBB w celach reklamowych (w szczególności włącznie z lokatą kapitału) bez naszej wcześniejszej zgody jest niedozwolone. W razie naruszenia tego zakazu wyraźnie zastrzegamy sobie prawo do podjęcia środków prawnych, włącznie z dochodzeniem roszczeń o zaniechanie i roszczeń odszkodowawczych.

Ograniczenie odpowiedzialności

Spółka WFBB nie gwarantuje aktualności, prawidłowości i kompletności informacji udostępnianych na niniejszej stronie internetowej. Ponadto nie ponosi ona odpowiedzialności za treść stron internetowych i informacje podmiotów trzecich, do których istnieją pośrednie lub bezpośrednie odsyłacze i nie traktuje ich jako własne.

Prawo autorskie; prawa ochronne

Wszystkie treści niniejszej oferty są objęte prawem autorskim i innymi prawami ochronnymi. Treści służą wyłącznie zgodnej z przeznaczeniem prezentacji w internecie. Poza ramami praw autorskich nie wolno ich w żadnej formie, powielać, rozpowszechniać, zmieniać, udostępniać osobom trzecim ani wykorzystywać w inny sposób bez zgody WFBB. Stosowane marki, nazwy i inne oznaczenia są objęte ochroną prawa znaków towarowych i innych przepisów.

Źródło zdjęć

O ile nie oznaczono inaczej, ilustracje pochodzą od WFBB oraz z innych odpowiednio oznaczonych baz obrazów.

Koncepcja, projekt i realizacja

iconate
Gesellschaft für Kommunikation und Medien mbH
Bundesplatz 8
10715 Berlin
Tel: +49 30 – 25 79 47-0
Faks: +49 30 – 25 79 47-29
Email: info@iconate.de
Internet: www.iconate.de

Oświadczenie dotyczące wersji bez barier

Aby osoby z niepełnosprawnościami nie miały utrudnionego dostępu do internetu, rząd federalny w dniu 24 lipca 2002 uchwalił rozporządzenie dotyczące dostępu do technologii informacyjnych bez barier (BITV). Jego podstawę stanowiły wytyczne opracowane przez World Wide Web Consortium (W3C) w maju 1999 (Web Content Accessibility Guidelines 1.0). Nasza strona internetowa jest objęta nieustannym procesem optymalizacji, aby ułatwić osobom z niepełnosprawnościami dostęp do internetu oraz staraniami mającymi na celu wersję bez barier. Ze względów finansowych nie jest jednak możliwe uzupełniające wykonanie broszur sporządzonych przed wdrożeniem „Brandenburskiego rozporządzenia w zakresie tworzenia technologii informacyjnych bez barier” z dnia 17 września 2019 r. Prosimy o zrozumienie. Jeżeli mają Państwo sugestie lub propozycje poprawek, prosimy o kontakt z nami.

Neutralny płciowo sposób zapisu

W celu zapewnienia lepszej czytelności na tej stronie internetowej zrezygnowano z rozróżnienia neutralnego dla płci. Odpowiednie określenia dotyczą obu płci.

Postępowanie rozstrzygania sporów

Spółka WFBB nie jest zobowiązana do uczestniczenia w postępowaniach rozstrzygania sporów przed konsumenckim biurem mediacyjnym i nie bierze w nich udziału. WFBB nie bierze także udziału w oferowanym na platformie http://ec.europa.eu/consumers/odr/ przez Komisję Europejską postępowaniu służącym do rozwiązywania sporów online.