Kontakt

Verena Klemz
Wirtschaftsförderung Brandenburg
Kierownik centrum regionalnego środkowej/zachodniej Brandenburgii
Tel: +49 331 - 73061-237
Torsten Maerksch
Wirtschaftsförderung Brandenburg
kierownik centrum regionalnego południowej Brandenburgii i zastępca kierownika zespołu centrum regionalnego
Tel: +49 355 - 78422-14

Pakiety usług

Brandenburska Agencja Wspierania Gospodarki – Wirtschaftsförderung Brandenburg – (WFBB) oferuje zintegrowaną, kompleksową obsługę we wszystkich sprawach związanych z biznesem i zatrudnieniem. Czy chodzi o doradztwo dotyczące inwestycji w Brandenburgii, rozwój zakładu poprzez inwestycje w rozbudowę, wsparcie projektów technologicznych, czy też o poszukiwanie zmotywowanych specjalistów – branżowi i regionalni eksperci Brandenburskiej Agencji Wspierania Gospodarki chętnie służą pomocą we wszystkich kwestiach. Bezpłatnie i dyskretnie.

Brandenburska Agencja Wspierania Gospodarki (WFBB) – działa na Łużycach

Brandenburska Agencja Wspierania Gospodarki jest obecna w całej Brandenburgii, w 5 centrach regionalnych. Za działania w brandenburskiej części Łużyc są odpowiedzialne regionalne centra w Chociebużu (Regionalcenter Süd-Brandenburg) i w Poczdamie (Regionalcenter Mitte/West-Brandenburg).

Dzięki ścisłej współpracy z Bankiem Inwestycyjnym Kraju Związkowego Brandenburgii, izbami przemysłowo-handlowymi i najważniejszymi organizacjami wspierającymi regionalną gospodarkę oraz innymi partnerami oferujemy Ci dostęp do kompetentnej i efektywnej sieci – z myślą o Twoim sukcesie na Łużycach i poza nimi.

Pakiety usług WFBB:
Nummer 1

 

Pakiet Inwestycje

Od wyszukiwania lokalizacji poprzez ukończenie budowy siedziby firmy, wsparcie przy planowaniu finansowania i ubieganiu się o programy dotacji aż po pozyskiwanie specjalistów i doskonalenie zawodowe.

Nummer 2

 

Pakiet Innowacje

Od doradztwa w zakresie innowacyjnych procesów lub wprowadzania na rynek innowacyjnych produktów poprzez doradztwo w zakresie programów wsparcia i składania wniosków aż po pośredniczenie w kontaktach z instytucjami naukowymi, i pomoc w pozyskiwaniu specjalistów.

Nummer 3

 

Pakiet Specjaliści

Od wsparcia przy poszukiwaniu pracowników i specjalistów poprzez doradztowo w sprawach doskonaleniu zawodowym pracowników aż po pomoc w budowie strategii godzenia życia rodzinnego i zawodowego.

Nummer 4

 

Pakiet Internacjonalizacja

Od przygotowania do działalności zagranicznej poprzez wsparcie przy zdobywaniu rynku i pośrednictwo w nawiązywaniu kontaktów z zagranicznymi partnerami biznesowymi aż po wyszukiwanie programów wsparcia lub organizację udziału w podróżach i targach.

Nummer 5

 

Pakiet Energia

Od ewaluacji środków mających na celu redukcję zużycia energii i zwiększenie efektywności energetycznej aż po wprowadzenie systemów zarządzania energią, wstępne doradztwo i wyszukiwanie programów wsparcia.

Nummer 6

 

Pakiet Start ups

Od pomysłu do biznesplanu, od finansowania do konsolidacji, od konkretyzacji strategii rozwoju do internacjonalizacji lub przygotowania planu sukcesji.