Kontakt

Andreas Schwerin
Andreas Schwerin
Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH (WFS)
Projektleiter Lausitz Investor Center
Tel: +49 351 21 38 232
Philipp Ruta
Philipp Ruta
Wirtschaftsförderung Land Brandenburg GmbH (WFBB)
Lausitz Invest Investorenbetreuung
Tel: +49 331 – 73061-213

Indywidualne wsparcie z jednego źródła

Na miejscu, u specjalistów w regionie: Lausitz Investor Center [Centrum Inwestycji Łużyce] oferuje dostęp do atrakcyjnych lokalizacji i dofinansowań, indywidualne doradztwo, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych oraz sieć kontaktów w regionie. Lausitz Investor Center chce być dla Łużyc swego rodzaju przewodnikiem, który fachowo prowadzi inwestorów przez procesy decyzyjne. W tym celu ściśle współpracujemy z regionalnymi agencjami rozwoju gospodarczego, łużyckimi sieciami branżowymi, izbami, stowarzyszeniami oraz instytucjami badawczymi i edukacyjnymi. W naszych biurach w miejscowościach Cottbus i Weißwasser oraz w salonie Lausitz Investor Center w inkubatorze przedsiębiorczości Dock3 w parku przemysłowym Schwarze Pumpe zespół Lausitz Investor służy indywidualnym wsparciem, również podczas zwiedzania naszych lokalizacji. Bezpłatnie i poufnie. Skontaktuj się z nami.

Razem dla Łużyc

Saksońska Agencja Wspierania Gospodarki (WFS) i Brandenburska Agencja Wspierania Gospodarki (WFBB) wspólnie z Lausitz Investor Center pracują na rzecz gospodarczej, ekologicznej i zrównoważonej transformacji dynamicznego regionu przemysłowego Łużyce. Odbywa się to na skalę federalną i w ścisłej współpracy z Regionem Gospodarczym Łużyce (WR.Lausitz), Saksońską Agencją Rozwoju Strukturalnego (SAS) oraz regionalnymi agencjami wspierania gospodarki. W ramach wsparcia Łużyc na drodze do Europy neutralnej klimatycznie do 2050 roku.
Projekt koncentruje się na kluczowych sektorach zielonych technologii:

-    ekologiczne wytwarzanie, magazynowanie i dystrybucja energii

-    Efektywność energetyczna

-    Efektywność surowcowa i materiałowa

-    Zrównoważona mobilność

-    Gospodarka o obiegu zamkniętym

-    Zrównoważona gospodarka wodna

Projekt jest finansowany ze środków Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Technologii w ramach programu STARK – Stärkung der Transformationsdynamik und Aufbruch in den Revieren und an den Kohlekraftwerkstandorten [Zwiększenie dynamiki transformacji regionów wydobycia węgla kamiennego i brunatnego].


Łużycki Region Gospodarczy i Saksońska Agencja Rozwoju Strukturalnego są bezpośrednim łącznikiem z powiatami, miastami i gminami na Łużycach. Szukasz kontaktu?

Zadzwoń do nas. Chętnie pomożemy.