Osoba kontaktowa

Tina Reiche
Tina Reiche
EGC Entwicklungsgesellschaft Cottbus mbH
Dyrektor zarządzający
Tel: +49 355 - 729913-0

Miasto rozwoju i przemian

„Jesteśmy nowoczesną «stolicą» Łużyc. Kształtujemy i badamy przemiany strukturalne, zwłaszcza w branży energetycznej, oraz stale ich doświadczamy. Chcemy być pionierem cyfryzacji i stać się regionem wodoru i ochrony zdrowia. Jako miasto uniwersyteckie i tradycyjne miasto parków oferujemy tętniącą życiem i przyjazną przestrzeń”. (Holger Kelch, nadburmistrz Chociebuża)

Największy inkubator wzrostu

Liczący około 100 tysięcy mieszkańców Chociebuż jest największym Regionalnym Inkubatorem Wzrostu na południu stołecznego regionu Berlin-Brandenburg,. Unikalną mieszankę zalet tego ośrodka stanowią jego centralne położenie w środku Europy, wydajna infrastruktura, atrakcyjne tereny komercyjne, jak również przyroda i ludzie. Dzięki nim Chociebuż staje się interesującą lokalizacją dla wielu branż. Ze względu na korzystne położenie między Berlinem a Dreznem, Chociebuż jest idealnym węzłem ważnych osi komunikacyjnych – z bezpośrednimi połączeniami ze wschodnią i południową Europą.

Globalni gracze i innowacyjne średnie firmy

W Chociebużu i jego okolicach działa ponad 6700 przedsiębiorstw, w tym koncern energetyczny LEAG, Deutsche Bahn, Klinika im. Carla Thiema, centrum kardiologiczne Sana, towarzystwo ubezpieczeniowe Knappschaft Bahn See, koncern ABB oferujący automatykę przemysłową oraz Siemens AG. Ambitnym celem wszystkich podmiotów jest ścisłe powiązanie nauki, badań naukowych i gospodarki, które umożliwia tworzenie w Chociebużu i regionie miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych pracowników.

Za sprawą Parku Technologiczno-Przemysłowego (TIP) Cottbus prezentowany ośrodek gospodarczy oferuje największy zwarty teren przemysłowy Brandenburgii w doskonałej lokalizacji – dla inwestorów, przedsiębiorców i powstających firm przeznaczono tu ponad 110 ha powierzchni przemysłowej i ok. 25 ha powierzchni biznesowej z budynkami włącznie (hangarami, kwaterami, budynkami technicznymi i administracyjnymi). Park Technologiczno-Przemysłowy położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie Brandenburskiego Uniwersytetu Technicznego Cottbus-Senftenberg i jest oddalony od centrum miasta jedynie o ok. 2 km na północny zachód. Na tym terenie osiedliły się już firmy z sektorów techniki energetycznej, konstrukcji metalowych, logistyki i drobnego przetwórstwa spożywczego.

Chociebuż to dynamiczne miasto, które w najbliższych latach stanie w obliczu kompleksowej transformacji strukturalnej z zagłębia węgla brunatnego na region innowacyjności i jest gotowe na sukces!

Kształtujemy przyszłość
Nummer 1

Cyfrowy Chociebuż:
modelowe „Smart City” z 7 obszarami aktywności.

Nummer 2

Rozwój jeziora "Cottbuser Ostsee" (największego śródlądowego zbiornika wodnego Brandenburgii, zwanego Chociebuskim Bałtykiem, i największego jeziora poeksploatacyjnego w Niemczech) oraz położonego nad nim przedmieścia, jako dzielnicy portowej neutralnej pod względem emisji CO2 (renaturyzacja).

Nummer 3

Gospodarczy, energetyczny i zrównoważony rozwój przestrzeni miejskiej i biznesowej.

Nummer 4

Akademickie centrum wsparcia przedsiębiorczości o powierzchni 5500 m2 na kampusie Brandenburskiego Uniwersytetu Technicznego (otwarcie wiosną 2021 roku).

Nummer 5

Modelowe miasto wodoru:
od węgla brunatnego do miasta wodoru jako nośnika energii.

Nummer 6

Modelowy region opieki pielęgniarskiej:
władze miejskie, agenda wspierania gospodarki w Chociebużu oraz Klinika im. Carla Thiema wypracowały własną koncepcję innowacyjnego pozyskiwania wykwalifikowanego personelu.

Nummer 7

Modelowy region ochrony zdrowia:
Chociebuż dąży do utworzenia państwowej wyższej uczelni medycznej. Klinika im. Carla Thiema ma zostać przekształcona w klinikę uniwersytecką oraz cyfrowy szpital wiodący.

Nummer 9

Wsparcie dla nowych i powracających mieszkańców poprzez inicjatywę "Sehnsucht Cottbus", willkommen@cottbus.de.