Kontakt

Verena Heyner
Wirtschaftsförderung Land Brandenburg GmbH (WFBB)
kierownik zespołu Przemysł
Tel: +49 331 – 730 61-216
Mario Kristen
Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH
kierownik Wydz. Środowiska i Techniki Energetycznej
Tel: +49 351 – 2138-131

Technika energetyczna w procesie transformacji

Energia dominuje w łużyckiej gospodarce od ponad 150 lat – zarówno tradycyjny węgiel brunatny, jak i energie odnawialne. Ten niemiecki region energetyczny staje się pokazowym przykładem transformacji energetycznej. To tutaj integrowane są liczne zgromadzone kompetencje i tu prowadzi się wspólne badania nad nowymi ekologicznymi rozwiązaniami w zakresie wytwarzania prądu elektrycznego z odnawialnych źródeł energii, a także nad rozwojem nowych możliwości magazynowania energii. Tu powstają przyszłościowe metody zasilania energią elektryczną.

Unia Europejska, niemiecki rząd federalny oraz rządy krajów związkowych Brandenburgii i Saksonii wspierają ten proces poprzez kompleksowe programy finansowania oraz lokowanie w tym regionie renomowanych instytucji naukowo-badawczych.

Łużyce - pionierski region energetyczny Niemiec

Rodzą się nowe technologie

Zakorzenione w regionie, silne przedsiębiorstwa, takie jak LEAG – producent energii, usługodawca, konserwator oraz wykonawca instalacji energetycznych, firma KSC zajmująca się budową obiektów inżynierskich i instalacji technicznych, czy na przykład firmy Actenium i Dr. Berg & Kießling, rozwijają nowe, przyszłościowe obszary działalności w sektorze energetycznym.

Firma LEAG realizuje właśnie projekt BigBattery Lausitz – nowej generacji akumulatorowy system magazynowania energii (53 MWh). Stanowi on ważny element transformacji energetycznej, podobnie jak projekt chEErs, w ramach którego ośrodek chemiczny BASF w Schwarzheide stanie się „żywym laboratorium” transformacji energetycznej. Ponadto łużycki zakład firmy BASF jest zaangażowany w uruchomienie niezależnej, europejskiej produkcji akumulatorów litowo-jonowych. Jej ważnym obszarem będzie także recykling akumulatorów.

Centrum Badań nad Wodorem i Magazynowaniem BTU Cottbus-Senftenberg

Klastry i sieci

Łużyckie firmy i podmioty działające w sektorze techniki energetycznej ściśle współpracują ze sobą w ramach branżowych sieci. Są to między innymi Klaster Energetyczny ENERGY SAXONY oraz Klaster Techniki Energetycznej Berlin-Brandenburg, których zadaniem jest łączenie liderów innowacyjności i stymulowanie rozwoju najnowocześniejszej techniki.

Na uwagę zasługuje również sieć MinGenTec - Mining & Generation Technology Made in Germany, która zrzesza około 200 brandenburskich i saksońskich przedsiębiorstw zajmujących się wszystkimi aspektami aktywnego górnictwa, wytwarzania i dystrybucji energii oraz rekultywacji pogórniczej i ma na celu otwieranie nowych rynków poprzez innowacje i internacjonalizację.

W Chociebużu działa ponadto Brandenburskie Centrum Techniki Energetycznej (CEBra) – sieć skupiająca podmioty naukowo-badawcze i gospodarcze.

W powiatach Görlitz i Budziszyn Saksońska Agencja ds. Energii SAENA oferuje doradztwo w dziedzinie energii i ochrony klimatu.